Εταιρία διαχείρισης δεδομένων καλείται να καταβάλει αποζημίωση 500,000 δολαρίων

0

Η εταιρία διαχείρισης δεδομένων ChoicePoint συμφώνησε να καταβάλλει το ποσό των 500,000 δολαρίων ως αποζημίωση σε 44 Πολιτείες των ΗΠΑ για την παραβίαση του απορρήτου 160,000 αρχείων της το 2005.

Συγκεκριμένα ένα κύκλωμα κλοπής προσωπικών δεδομένων κατόρθωσε να αποκτήσει πρόσβαση δεδομένα της ChoicePoint, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 800 άτομα να γίνουν θύματα κλοπής των προσωπικών τους στοιχείων.

Κατά τους όρους της συμφωνίας συμβιβασμού η ChoicePoint θα εφαρμόζει στο εξής νέα μέτρα για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πελατών της.

Η ChoicePoint είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης δεδομένων στις ΗΠΑ, η οποία απαριθμεί στο πελατολόγιο της κυβερνητικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις.