Ετοιμάζεται το «νέο Ίντερνετ»

0

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι ερευνητές έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα για την κατασκευή μιας νέας αρχιτεκτονικής για το Ίντερνετ, σε μια προσπάθεια να αντικατασταθούν τα υπάρχοντα δίκτυα και λογισμικά από άλλα, λιγότερο επιρρεπή σε παραβιάσεις ζητημάτων ασφαλείας.

Η Ιαπωνία πρωτοστατεί στις έρευνες, καθώς σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, η χώρα θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να ακολουθήσει τις νέες εξελίξεις.

Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν τους επιστήμονες είναι η ανάγκη κατασκευής ενός οικολογικού νέου δικτύου το οποίο θα λειτουργεί με ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις.

Σε πρώτη φάση, το νέο δίκτυο θα λειτουργεί παράλληλα με το σημερινό Ίντερνετ έως ότου το αντικαταστήσει πλήρως. Στις ΗΠΑ, τέτοιες προσπάθειες βρίσκονται ακόμη στα πρώτα τους στάδια και δεν αναμένεται να αποδώσουν καρπούς πριν από 10 με 15 χρόνια.