Ευθύνη αυστραλιανού ISP για φιλοξενία ιστοσελίδας με link σε παράνομα mp3.

0

Δικαστική απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Αυστραλίας έκρινε ότι ο ISP “Com Cen” και η φιλοξενούμενη ιστοσελίδα www.mp3s4free.net παραβίασαν διατάξεις σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Σχετικοί υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) στην εν λόγω ιστοσελίδα παρέπεμπαν σε μουσικό υλικό το οποίο διατίθετο χωρίς την άδεια του δημιουργού.

Το δικαστήριο θεώρησε ότι η ύπαρξη υπερσυνδέσμου στο site συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας, εφόσον ο κάτοχος του διατηρούσε ικανοποιητικό βαθμό ελέγχου της ύλης του ιστοχώρου και θα μπορούσε να αποτρέψει τις πράξεις παραβίασης, μέσω της διαγραφής του συγκεκριμένου hyperlink.

Παράλληλα, και για πρώτη φορά στα δικαστικά δεδομένα της Αυστραλίας, το δικαστήριο δέχτηκε και την ευθύνη του ISP. Αν και συνήθως υποστηρίζεται ότι ο παροχέας δεν είναι εφικτό να ελέγχει το περιεχόμενο όλων των φιλοξενούμενων ιστοχώρων, τα επιχειρήματα των εκπροσώπων της “Com Cen” δεν έπεισαν το δικαστήριο, το οποίο δέχτηκε ότι ο παροχέας ήταν σε θέση να γνωρίζει την ύπαρξη παρανόμων υπερσυνδέσμων στην ιστοσελίδα. Οι ζημιωθείσες δισκογραφικές εταιρίες αναμένεται να ασκήσουν αγωγή αποζημίωσης.

Σχόλια