Ευρ. Επιτροπή: Πρόταση για μαζική συλλογή των δεδομένων επιβατών

0

Ένα νέο σχέδιο καταπολέμησης της τρομοκρατίας εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο θα συλλέγονται μαζικά και θα αποθηκεύονται για έως και πέντε χρόνια σε αρχεία τα προσωπικά δεδομένα όλων των επιβατών πτήσεων προς ή από την Ευρώπη.

Στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται η συλλογή μεγάλου αριθμού πληροφοριών για κάθε επιβάτη ευρωπαϊκής πτήσης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της τραπεζικής του κάρτας, της διεύθυνσης κατοικίας του, ακόμα και των προτιμήσεων του σε γεύμα, τα οποία στη συνέχεια θα αποθηκεύονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων για διάρκεια μέχρι πέντε ετών, ώστε να είναι προσβάσιμα στην αστυνομία και τις Υπηρεσίες Ασφαλείας. Η συγκεκριμένη πρόταση της Επιτροπής αποτελεί μια προσπάθεια συμβιβασμού μεταξύ των προθέσεων των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, που επιδιώκουν την άμεση έγκρισή της για όλες τις πτήσεις εντός της Ευρώπης, καθώς και για τις πτήσεις από και προς την Ευρώπη, καθώς και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία είχε μπλοκάρει το σχέδιο, πριν από δύο χρόνια.

Εκπρόσωποι οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζουν ότι το αναθεωρημένο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιτίθεται ευθέως σε μία πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, που έκρινε ότι η μαζική συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς σαφείς και λεπτομερείς διασφαλίσεις και χωρίς καμία σύνδεση με συγκεκριμένο κίνδυνο ή υποψία εγκλήματος, παραβιάζει το δίκαιο προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Η ΕΕ έχει ήδη συνάψει συμφωνίες με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία για την καταγραφή σε αρχεία των επιβατών πτήσεων από και προς την ΕΕ, από αυτές τις χώρες, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί τυχόν απαγόρευση πτήσεων σε συγκεκριμένα άτομα. Αντίστοιχης φύσεως συμφωνία δεν έχει συναφθεί όμως με τις υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ασίας, της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Αφρικής.
 

Σχόλια