Ευρωκοινοβούλιο: Ενεκρίθη έκθεση για τα δικαιώματα του παιδιού και την καταπολέμηση της παιδεραστίας στο διαδίκτυο

0

Υπέρ της στρατηγικής που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού τάχθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο παράλληλα, εισηγήθηκε τη λήψη μιας σειράς νέων μέτρων, όπως η καταπολέμηση της παιδεραστίας στο διαδίκτυο.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ ενός μηχανισμού μέσω του οποίου τα θύματα παιδικής εργασίας θα μπορούν να ασκούν σε ευρωπαϊκά δικαστήρια ένδικα μέσα κατά ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση της Ρομπέρτα Αντζελίλι, υιοθετήθηκαν με 630 ψήφους υπέρ, 26 κατά και 62 αποχές.

Στην έκθεση της Ιταλίδας πολιτικού, οι ευρωβουλευτές ζητούν να θεσπισθεί κοινοτική νομοθεσία που να απαγορεύει κάθε μορφή βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, ταπεινωτικής τιμωρίας και επιζήμιων παραδοσιακών πρακτικών. Απηύθυναν, επίσης, έκκληση προς την Κομισιόν να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία ειδικής γραμμής στον προϋπολογισμό για τα δικαιώματα του παιδιού με στόχο την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής η οποία, σε συνεργασία με τους κυριότερους οργανισμούς έκδοσης πιστωτικών καρτών, αξιολογεί την τεχνική δυνατότητα να αποκλειστούν από τα επιγραμμικά συστήματα πληρωμής οι ιστότοποι που πωλούν υλικό παιδικής πορνογραφίας διά της ηλεκτρονικής οδού.

Παράλληλα, το ευρωκοινοβούλιο ζητά από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ενόψει της εγκρίσεως της νέας οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, να απαγορεύσουν την παιδική πορνογραφία και τη βία στα παιδιά σε όλες τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες.

Τάσσεται ακόμη υπέρ της απαγόρευσης της μετάδοσης επιζήμιων εικόνων και περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του εκφοβισμού και της παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο) και της εμπορικής διάθεσης βίαιων βιντεοπαιχνιδιών. Ζητεί δε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα για την κατάταξη και την επισήμανση όσον αφορά την αγορά και τη διάδοση υλικού οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και βιντεοπαιχνιδιών για ανήλικους.

Οι ευρωβουλευτές πρότειναν ακόμη τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τις “”απαγωγές παιδιών””. Τέλος, επικροτούν το σχέδιο της Επιτροπής να δημιουργήσει μια πανευρωπαϊκή τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για παιδιά.