Ευρωπαϊκή διαβούλευση για την σύγκλιση στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων

0

Διαβούλευση με αντικείμενο την σύγκλιση στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, έχει θέσει σε κίνηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών και του περιεχομένου στα οπτικοακουστικά μέσα, η Επιτροπή αποφάσισε να εκκινήσει την διαβούλευση για να διερευνήσει τις πιθανές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και τους καταναλωτές.

Μέχρι το τέλος του Αυγούστου 2013 οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα έχουν την δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις για την διαμόρφωση συνθηκών στήριξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ώστε να αντιμετωπίζουν τον διεθνή ανταγωνισμό, για την προστασία των χρηστών, αλλά και των ευρωπαϊκών αξιών με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία των Mέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η διαβούλευση δεν θα κατατείνει απαραιτήτως στην λήψη νομοθετικών μέτρων, αλλά θα βοηθήσει την Επιτροπή να αξιολογήσει το φαινόμενο και ενδεχομένως να λάβει ρυθμιστικές και πολιτικές απαντήσεις στα ζητήματα που τίθενται.

«Η διασυνδεδεμένη τηλεόραση είναι το επόμενο σημαντικό άλμα στον κόσμο των ψηφιακών μέσων και της δημιουργίας. Σύγκλιση των διαφόρων κλάδων σημαίνει μεγαλύτερη ποικιλία ποιοτικού περιεχομένου για τους καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα δυσκολίες και προκλήσεις. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις εξελίξεις αυτές, χρειαζόμαστε έναν διάλογο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία και να προστατεύσουμε τις αξίες μας», σχολίασε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Neelie Kroes.

Σχόλια