Ευρωπαϊκή έγκριση της συγκέντρωσης της MACH με την Syniverse

0

«Πράσινο φως» δόθηκε από την Κομισιόν στην σχεδιαζόμενη εξαγορά της ευρωπαϊκής MACH από την αμερικανική εταιρεία Syniverse. Οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται στην αγορά υπηρεσιών περιαγωγής για υπερεθνικές τηλεφωνικές κλήσεις (roaming services). Η έγκριση της εξαγοράς δόθηκε υπό όρους, δηλαδή με την ανάληψη δέσμευσης από την εξαγοράζουσα Syniverse ότι θα εκποιήσει τις σημαντικές υπηρεσίες της MACH DC (Data Clearing) και NRTRDE (Near Trade Roaming Data Exchange). Με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην αγορά και θα αποφευχθούν δυσμενείς συνέπειες για τον ανταγωνισμό από την υλοποίηση της συγκέντρωσης.

 «Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερα τα κινητά τους τηλέφωνα στο εξωτερικό για τηλεφωνήματα και λήψη δεδομένων. Οι προτεινόμενες δεσμεύσεις θα διασφαλίσουν ότι η συγκέντρωση δεν θα βλάψει την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων μέσω αύξησης των τιμών ή πτώσης στην ποιότητα των υπηρεσιών», σχολίασε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Χοακίν Αλμούνια.

Σχόλια