Ευρωπαϊκή Επιτροπή: έρευνα για τον ηλεκτρονικό τζόγο

0

Έρευνα για τη διαδικασία αδειοδότησης και τους όρους παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών τυχερών παιγνιδιών στην Κύπρο, στο Βέλγιο, στη Τσεχία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπέβαλε στην Κύπρο πρόσθετα ερωτήματα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κυπριακού νόμου για τα τυχερά παιχνίδια, όσον αφορά ορισμένους φορείς που διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών στο εν λόγω κράτος-μέλος.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή απηύθυνε επίσημα αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικά με την εθνική νομοθεσία που περιορίζει την παροχή ορισμένων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στις παραπάνω χώρες.

Κι αυτό γιατί, όπως τονίζει, επιθυμεί να εξετάσει κατά πόσον τα εν λόγω μέτρα είναι συμβατά με το άρθρο 56 της ΣΛΕΕ, που εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό της για την συμβατότητα των εθνικών διατάξεων με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι διατάξεις αυτές θέτουν ως προϋπόθεση για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών τη φυσική παρουσία στο κράτος μέλος-αποδέκτη των υπηρεσιών, επιβάλλουν συγκεκριμένη νομική μορφή με βάση το εθνικό δίκαιο, απαιτούν την εκ των προτέρων συγκατάθεση των αρχών για τυχόν αλλαγές στη σύνθεση των μετόχων ή απαγορεύουν την συμμετοχή ξένων κεφαλαίων.

Σχόλια