Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Αυστηρότερο πλαίσιο ποινών για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου

0

Αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με 541 ψήφους υπέρ και 91 κατά, το ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε ότι εφεξής οι δράστες ηλεκτρονικών εγκλημάτων θα βρίσκονται αντιμέτωποι με αυστηρότερες ποινές. Το νέο πλαίσιο θα έχει στόχο τόσο την πρόληψη των διαδικτυακών επιθέσεων όσο και την προώθηση της συνεργασίας της αστυνομίας με τις δικαστικές αρχές.
Το σχέδιο οδηγίας υποχρεώνει τις χώρες της ΕΕ να ορίσουν τις μέγιστες ποινές φυλάκισης σε όχι λιγότερο από δύο χρόνια για εγκλήματα που αφορούν την παράνομη πρόσβαση ή παρεμβολή σε συστήματα πληροφοριών, την παράνομη παρεμβολή σε δεδομένα, την παράνομη υποκλοπή ή την εκ προθέσεως παραγωγή και πώληση “εργαλείων” που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη αυτών των αδικημάτων. Οι περιπτώσεις “ήσσονος σημασίας” εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας και τα κράτη-μέλη θα είναι αυτά που θα καθορίζουν τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα κρίνεται η σοβαρότητα του αδικήματος, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους πρακτικές.
Ιδιαιτέρως σοβαρά θα αντιμετωπίζονται επιθέσεις σε «υποδομές ζωτικής ασφαλείας», όπως oι επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως για παράδειγμα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε δίκτυα μεταφορών και σε κυβερνητικά δίκτυα, για τις οποίες προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών. Επίσης η νέα Οδηγία ορίζει ανώτατο όριο φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών για το αδίκημα της δημιουργίας των “botnet”, δηλαδή της πράξης της “απόκτησης εξ αποστάσεως ελέγχου σε σημαντικό αριθμό υπολογιστών διά της μόλυνσης τους με κακόβουλο λογισμικό μέσω στοχευμένων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο”.

Τέλος υπάρχει ειδική ρύθμιση η οποία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη σε άμεση ανταπόκριση, εντός οκταώρου σε επείγοντα αιτήματα βοήθειας σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης, ενώ ρυθμίζεται και το ζήτημα της ευθύνης των νομικών προσώπων (επιχειρήσεων κλπ), τα οποία θα τιμωρούνται για αδικήματα που διαπράττονται προς όφελός τους (π.χ. πρόσληψη hacker με στόχο την απόκτηση πρόσβασης στη βάση δεδομένων ενός ανταγωνιστή).
Η εν λόγω Οδηγία επικαιροποεί κανόνες που έχουν τεθεί ήδη από το 2005 και αναμένεται η έγκρισή της από το Συμβούλιο της Ευρώπης μέσα στο προσεχές διάστημα. Μόλις ληφθεί η έγκριση του Συμβουλίου, τα κράτη-μέλη θα έχουν περιθώριο δύο ετών, προκειμένου να ενσωματώσουν την Οδηγία στην εσωτερική τους νομοθεσία.