Ευρωπαίος υπέρ-επόπτης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ?

0

Η ιδέα της σύστασης του ευρωπαϊκού υπέρ επόπτη στον τομέα των τηλεπικοινωνιών εμφανίστηκε σε έκθεση της Κομισιόν που ερευνά τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών. Η Κομισιόν δημοσίευσε τρεις εκθέσεις που πραγματεύονται το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Σε μία από αυτές, η Κομισιόν επεξεργάζεται την ιδέα της σύστασης ενός οργανισμού που θα ονομάζεται Ευρωπαϊκή Κανονιστική Αρχή. Η Κομισιόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των βιομηχανιών τηλεπικοινωνιών είναι κατά της ιδέας αυτής, ωστόσο υπάρχει και μία σημαντική μειονότητα που πιστεύει ότι τα τοπικά κανονιστικά σώματα δεν επαρκούν για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών.;

Σχόλια