Εξαίρεση από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας για το iPhone

0

Οι κάτοχοι συσκευών iPhone νομιμοποιούνται στο εξής να “ξεκλειδώνουν” τα τηλεφωνά τους, εγκαθιστώντας λογισμικό άλλων εταιριών. Αυτό έκρινε η αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, εισάγοντας εξαίρεση στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εν λόγω απόφαση, έρχεται ουσιαστικά να νομιμοποιήσει μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική στους κόλπους των κατόχων iPhone, ήδη από την πρώτη κυκλοφορία τους, το 2007. Εκτιμάται ότι μετά την τοποθέτηση αυτή και τις αντίστοιχες εξαιρέσεις από το Σύμφωνο περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ψηφιακή Χιλιετία, υπονομεύεται η εξουσία της Apple να ελέγχει το λογισμικό που εγκαθίσταται στις συσκευές που παράγει.Με την ίδια απόφαση, επιτρέπεται στους κατόχους iPhone να επιλέγουν πάροχο ασύρματων υπηρεσιών διαδικτύου της προτίμησής τους και όχι αποκλειστικά την AT&T Inc, όπως συνέβαινε έως σήμερα.;

Σχόλια