Εξαίρεσή ζητούν οι τεχνολογικοί κολοσσοί από την ευρωπαϊκή Οδηγία για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

0

Εταιρείες όπως η Cisco και η Google δεν επιθυμούν να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας με τίτλο “Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών”, που αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες εβδομάδες, καθώς θέτει αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και αυστηρές ποινές σε περίπτωση παραβίασής τους.

Στο στάδιο της νομοπαρασκευαστικής επεξεργασίας, άλλοι επιθυμούν την υπαγωγή μόνο της ενέργειας, των μεταφορών και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών στο ρυθμιστικό αντικείμενο της Οδηγίας, ενώ η Επιτροπή και κράτη -μέλη, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, πιέζουν  για την επέκταση των διατάξεών της και στο πεδίο των κοινωνικών δικτύων, των μηχανών αναζήτησης και των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, λόγω της ευρείας χρήσης τους από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Από την πλευρά τους, οι εταιρείες υπηρεσιών διαδικτύου, όπως η Google, η Microsoft και το Facebook, αντιτίθενται σθεναρά σε μια τέτοια νομοθετική κίνηση, διότι αυτό θα συνεπαγόταν για αυτές αυξημένα κόστη συμμόρφωσης.

Ακόμη ένα θέμα στο οποίο διατυπώνονται έντονες διαφωνίες είναι στο εάν μετά την ψήφιση της Οδηγίας, αυτή θα ισχύει ενιαία για όλους τους τομείς δραστηριότητας που καλύπτει ή εάν τα κράτη διατηρούν τη διακριτική τους ευχέρεια να επιλέξουν ορισμένους εξ αυτών.

Η τελευταία αυτή δυνατότητα θα οδηγούσε σε κατακερματισμό των κανόνων ασφαλείας εντός της ΕΕ. Άλλωστε, σημειώνεται ότι υπό το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν υπάρχει προστασία της ασφάλειας των δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με εξαίρεση την περίπτωση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

 
 

Σχόλια