Εξωδικαστικό σύστημα επίλυσης διαφορών από διαδικτυακές αγορές προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

0

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών του Κοινοβουλίου για την πάταξη των φαινομένων εξαπάτησης των καταναλωτών από πωλητές, οι οποίοι συνηθίζουν να εκμεταλλεύονται τις διαφορές μεταξύ των εθνικών ρυθμίσεων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός αμερόληπτου μηχανισμού διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών ώστε να προστατευθεί αποτελεσματικότερα ο αγοραστής και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη προς τους εμπόρους. Να τονιστεί μάλιστα ότι η διευθέτηση της διαφοράς δε θα ξεπερνά τις 90 ημέρες ενώ δεν προβλέπεται κόστος για τη συγκεκριμένη διαδικασία (υπάρχει περιθώριο μόνο για επιβολή μιας «ονομαστικής αμοιβής»).

Ειδικότερα, η συμφωνία αφορά δύο νομοσχέδια – «Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών» και «Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών» – τα οποία αναμένεται να εγκριθούν επίσημα από τα δύο νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, με ιδιαίτερη ρύθμιση, προβλέπεται η δυνατότητα των καταναλωτών, μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, να έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης της καταγγελίας τους και προσδιορισμού του τρόπου διευθέτησης της διαφοράς τους με τον έμπορο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης «Your Europe».

Ο υπεύθυνος για τη σύνταξη συγκεκριμένων διατάξεων του νέου νομοθετήματος, Louis Grech, ευρωβουλευτής από τη Μάλτα, δήλωσε ότι «ένας αποτελεσματικός χαμηλού κόστους μηχανισμός ταχείας αποκατάστασης που θα προστατεύει τους πολίτες, είναι θεμελιώδους σημασίας για την ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς της Ευρώπης» ενώ η Πολωνή ευρωβουλευτής, Róża Thun, η οποία ηγείται της πρότασης επισήμανε ότι «οι καταναλωτές και οι έμποροι, κυρίως οι μικρότεροι, αισθάνονται ανασφαλείς κατά τη διενέργεια διασυνοριακών συναλλαγών στο ψηφιακό περιβάλλον. Τους λείπει το δυναμικό της ενιαίας αγοράς, επειδή δεν ξέρουν πού να στραφούν για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα».

Σχόλια