Εξώδικος διακανονισμός για την Sportingbet Plc

0

Τριάντα τρία εκατομμύρια δολάρια υποχρεούται να καταβάλει η βρετανική εταιρεία στοιχημάτων Sportingbet Plc στις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο εξώδικου διακανονισμού με αντικείμενο τη δραστηριότητά της στις ΗΠΑ από το 1998 έως το 2006.
Η ανακοίνωση του διακανονισμού προκάλεσε αύξηση κατά 16% της τιμής της μετοχής της εταιρείας, που τόνισε ότι με τη συμφωνία που επετεύχθη θα μπορεί να αρχίσει εκ νέου τις δραστηριότητές της στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Sportingbet και η PartyGaming Plc είναι οι μοναδικές ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν συνάψει συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να αποφύγουν τη δίωξή τους. Η δεύτερη από τις παραπάνω εταιρείες κατέβαλε 105 εκατομμύρια δολάρια, τον Απρίλιο του 2009, στο πλαίσιο αντίστοιχου διακανονισμού.

Σχόλια