Φθηνότερη και ευκολότερη η προστασία των εμπορικών σημάτων στην ΕΕ

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να μειώσουν περαιτέρω τα τέλη που καταβάλλονται στον κοινοτικό οργανισμό που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων που ισχύουν σε όλη την Κοινότητα, το ΓΕΕΑ (Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά, με έδρα το Αλικάντε της Ισπανίας), και να απλουστεύσουν τη διαδικασία καταχώρισης.

Με το μέτρο αυτό, που θεσπίστηκε στη συνέχεια της αρχικής μείωσης το 2005, η προστασία των εμπορικών σημάτων θα γίνει πολύ φθηνότερη και θα αποκτάται ευκολότερα για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ενιαία αγορά της ΕΕ, βοηθώντας τις έτσι να εξοικονομούν περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το εν λόγω μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαΐου 2009.

Ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών, Τσάρλι ΜακΚρίβι προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Είναι μια καλή είδηση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η σημαντική μείωση των τελών και η απλούστευση της διαδικασίας συνεπάγεται την πιο προσιτή οικονομικά και ευκολότερη πρόσβαση στην προστασία εμπορικών σημάτων σε όλη την ΕΕ. Αυτό θα προωθήσει την επιχειρηματικότητα και θα τονώσει την οικονομική δραστηριότητα, πράγμα που έχει ουσιαστική σημασία σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες οι δαπάνες και η διαδικασία εξασφάλισης της εν λόγω προστασίας συχνά αποτελούν βαρύ φορτίο, θα ωφεληθούν από τις βελτιώσεις αυτές.»

Σχόλια