Φωτογράφος ενάγει την Apple λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων από εφαρμογή του iPhone

0

Η ενάγουσα είναι επαγγελματίας φωτογράφος με λογαριασμό στο Flickr, την ψηφιακή υπηρεσία ανάρτησης φωτογραφιών, η οποία  ανήκει στην εταιρεία Yahoo. Μερικές από τις φωτογραφίες που αναρτούσε εκεί, είχαν ληφθεί με την εφαρμογή λήψης φωτογραφιών “Hipstamatic” του κινητού iPhone, έχοντας, ωστόσο, σημανθεί ως προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας με δικαιούχο δημιουργό την ίδια.

Τον Ιούνιο η γυναίκα ανακάλυψε ότι υπήρχαν δύο άλλες εφαρμογές του iPhone, οι UGTH (Unofficial Guide to Hipstamatic) και Photoinspire, οι οποίες λειτουργούσαν αναρτώντας με συνεχή ρυθμό και χωρίς μνεία του δημιουργού φωτογραφίες από το Flickr, οι οποίες είχαν ληφθεί με προγράμματα του iPhone. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν χωρίς έγκριση ή μνεία του φωτογράφου ήταν και κάποιες που ανήκαν στην ενάγουσα.«Η UGTH είναι βασικά ένα εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος λήψης φωτογραφιών Hipstamatic. Ωστόσο, η πραγματική λειτουργία του είναι να προσαρμόζει και να αναδημοσιεύει φωτογραφίες που σχετίζονται με το Hipstamatic, ανανεώνοντας την οθόνη προβολής του χρήστη σε σταθερή βάση με νέες φωτογραφίες.

Η αναδημοσίευση γίνεται κατά παράβαση του Κεφαλαίου 1202 του Νόμου για τα Πνευματικά Δικαιώματα σε Έργα με Ψηφιακά Μέσα (DCMA – Digital Millenium Copyright Act), αφού ο φωτογράφος ούτε κατονομάζεται, ούτε ερωτάται για τη χρήση του έργου του. Με παρόμοιο τρόπο λειτουργεί και το Photoinspire, το οποίο αναζητά σε διάφορες πηγές του διαδικτύου τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες και τις προβάλλει χωρίς μνεία του δημιουργού. Μάλιστα, η παραβίαση εδώ είναι εντονότερη σε σχέση με την πρώτη εφαρμογή, διότι δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να αναρτήσουν τις φωτογραφίες σε κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook ή το Twitter», έγραφε το κείμενο της αγωγής.Η Shanti Deva Corpi ισχυρίστηκε, επίσης, ότι, πριν την άσκηση αγωγής, είχε διαμαρτυρηθεί στην εταιρεία έξι φορές για τις παραβιάσεις, χωρίς να λάβει απάντηση. «Και οι δύο εφαρμογές ανήκουν στο υλικό που πωλείται αποκλειστικά μέσω του επίσημου AppStore της Apple.

Η εταιρεία λαμβάνει όφελος 30 τοις εκατό από κάθε αγορά των εφαρμογών, υποστηρίζει τεχνικά τους προγραμματιστές που τις δημιούργησαν με φόρουμ, διαγνωστικά εργαλεία, τεχνική υποστήριξη και παροχή λογισμικού, χωρίς το οποίο θα ήταν αδύνατη η προσαρμογή των εφαρμογών στις συσκευές iPhone και iPad», ανέφερε η αγωγή, σκιαγραφώντας το σύνδεσμο μεταξύ της παραβίασης και της ευθύνης της Apple.Η ενάγουσα διεκδικεί αποζημίωση για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας και έκδοση διαταγής απαγόρευσης πώλησης των δύο εφαρμογών.

Σχετικό έγγραφο

Σχόλια