Γεγονός η άσκηση ετοιμότητας της Ε.Ε. «Cyber Europe 2010»

0

Προσομοιωμένες επιθέσεις από πληροφορικούς πειρατές που αποβλέπουν στην παράλυση καθοριστικών υπηρεσιών σε πολλά κράτη της ΕΕ θα επιχειρήσουν να αποκρούσουν Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου στο πλαίσιο της άσκησης «Cyber Europe 2010».
Το σενάριο της άσκησης προβλέπει σταδιακή απώλεια ή σημαντική μείωση των διαδικτυακών συνδέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και, στη χειρότερη περίπτωση, ουσιαστική εξουδετέρωση της λειτουργίας όλων των σημαντικών συνδέσεων μεταξύ των χωρών της Ευρώπης.
Για τη διεξαγωγή της άσκησης, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και του Κοινού Κέντρου Ερευνών, απαιτείται συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης.
«Η άσκηση αυτή που δοκιμάζει την ετοιμότητα της Ευρώπης απέναντι σε απειλές προερχόμενες από τον κυβερνοχώρο είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της συνεργασίας στην καταπολέμηση των δυνητικών επιγραμμικών απειλών σε ζωτικές υποδομές και για την ενίσχυση του αισθήματος διαδικτυακής ασφάλειας πολιτών και επιχειρήσεων», δήλωσε σχετικά η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ψηφιακό θεματολόγιο Νέλι Κρος.

Σχόλια