Γερμανία: κατάθεση νομοσχεδίου για τα χρονικά όρια διατήρησης δεδομένων

0

Η Γερμανική κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο, στο οποίο τίθεται ανώτατο όριο δέκα εβδομάδων, για τη διατήρηση διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών δεδομένων από τους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να διαγράφονται. Όσον αφορά τα δεδομένα τοποθεσίας, το προβλεπόμενο ανώτατο διάστημα διατήρησης τους ορίζεται στις τέσσερις εβδομάδες.
                                   
Επιπλέον, στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, το οποίο αποσκοπεί στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, απαγορεύεται αυστηρά η διατήρηση του περιεχομένου οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας, καθώς και η διατήρηση δεδομένων σχετικών με επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
«Για την επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας στην ψηφιακή εποχή, θεσπίζουμε ξεκάθαρους και διαφανείς κανόνες σχετικά με τα ανώτατα χρονικά όρια διατήρησης δεδομένων», δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Δικαιοσύνης, Heiko Maas.