Για παιδική εργασία στα εργοστάσια της κατηγορείται η Samsung

0

Η China Labor Watch έχει εκδώσει μια νέα έκθεση που αφορά οκτώ εργοστάσια τα οποία ανήκουν πλήρως ή εν μέρει στην Samsung. Σε τρία από αυτά αναφέρθηκαν περιπτώσεις ανήλικων εργαζομένων, καθώς και συνθήκες πλήρους εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένου παράνομων υπερωριών, άθλιων εργασιακών συνθηκών και δυσνόητα, ως προς τους όρους, συμβόλαια. Κάποια από αυτά κατηγορούνται ότι το σύνολο του προσωπικού που απασχολούν είναι κάτω των δεκαοκτώ ετών.

Παράλληλα εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι στο προσωπικό δεν υπάρχουν μόνο αρκετά νέα άτομα αλλά και παιδιά που εργάζονται με ψεύτικες ταυτότητες. Μερικοί από τους φοιτητές που δουλεύουν στην Samsung ως μέρος της πρακτικής τους δεν έχουν επίσημα συμβόλαια. Αντ’ αυτού έχουν υπογραφεί από τις σχολές τους, οι οποίες λαμβάνουν μη οφειλόμενα χρήματα από την διοίκηση του εργοστασίου. Επίσης σε δύο εργοστάσια έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου οι ιθύνοντες κακοποιούσαν εργαζόμενους τόσο σωματικά όσο και λεκτικά και στα περισσότερα από αυτά έκαναν διακρίσεις σχετικά με την πρόσληψη νεότερων και κυρίως γυναικών, καθώς είναι λιγότερο πιθανόν να προκαλέσουν πρόβλημα. Ζήτημα υπάρχει και με τα συμβόλαια των εργαζομένων που είναι δυσνόητα και παραπλανητικά.

Η Samsung είναι η τελευταία από μια μακρά λίστα εταιριών που ελέγχονται για τις εργασιακές πρακτικές τους. Αντίστοιχες κατηγορίες έχουν αποδοθεί και στην Apple, για μη αυστηρό έλεγχο των προμηθευτών της.

Σχετικο link

Σχόλια