Για πιο «έξυπνες» online δημόσιες υπηρεσίες δεσμεύτηκαν οι αρμόδιοι υπουργοί της Ε.Ε

0

Την παροχή πιο «έξυπνων» διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ως το 2015 υποσχέθηκαν οι αρμόδιοι υπουργοί των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράφοντας κοινή διακήρυξη στο πλαίσιο της 5ης Διυπουργικής Διάσκεψης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία άρχισε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα στο Μάλμοε της Σουηδίας.
Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι οι online υπηρεσίες που παρέχονται από τους φορείς του Δημοσίου πρέπει να γίνουν πιο διαδραστικές, ευκολότερα προσβάσιμες και προσαρμόσιμες στις προτιμήσεις και τις ανάγκες των χρηστών (customization). «Η διακήρυξη αυτή αποτελεί ακόμα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσης των online δημοσίων υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η δέσμευση για την εξέλιξη από τη σημερινή λογική του “ένα μέγεθος για όλους” στη λογική των προσωποποιημένων υπηρεσιών βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες των χρηστών και θα ανοίξει τον δρόμο για περισσότερες διαδραστικές δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρώπη, διαμορφωμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πολιτών», δήλωσε ο αρμόδιος για διοικητικά θέματα αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σίιμ Κάλλας.
Η διακήρυξη θέτει τους ακόλουθους προς επίτευξη στόχους, με ορίζοντα πενταετίας:
– Σχεδιασμός υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες τους, ώστε να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση και να αποκτούν ευκαιρίες ενεργού ανάμειξης στη διαμόρφωση πολιτικών
– Διευκόλυνση της κινητικότητας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά χάρη σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την ίδρυση επιχειρήσεων, τις σπουδές, την εργασία, τη διαμονή και τη σύνταξη στην Ευρώπη
– Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών υπηρεσιών στο μέτωπο της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και της βελτίωσης των διοικητικών διαδικασιών.
Ακόμα πιο συγκεκριμένοι στόχοι θα προσδιοριστούν με το σχέδιο δράσης που θα εκπονηθεί και θα τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο εξάμηνο του 2010.
Η εικόνα των διαδικτυακά παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών έχει βελτιωθεί την τελευταία διετία. Το 71% των υπηρεσιών που παρακολουθήθηκαν φέτος ήταν πλήρως διαθέσιμες online, έναντι ποσοστού 59% το 2007.

Σχόλια