Γνώμη του EDPS για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

0

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (EDPS) υιοθέτησε γνώμη για το προτεινόμενο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο κι άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας, το οποίο παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτος τον Φεβρουάριο.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ανακοίνωσε ότι στηρίζει τις γενικές κατευθύνσεις του προγράμματος και υπογραμμίζει ότι η προστασία των παιδικών δεδομένων είναι ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για την ενίσχυση της προστασίας και την πρόληψη κρουσμάτων κατάχρησης του διαδικτύου.

Ο Ευρωπαίος επόπτης, Πίτερ Χάστινξ τόνισε: «μια κατάλληλη προστασία των προσωπικών πληροφοριών ενός παιδιού είναι ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά του κατά τη διάρκεια της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η προστασία των παιδικών προσωπικών δεδομένων είναι αναμφισβήτητα το κύριο ζητούμενο αλλά πρέπει να μην ξεχνούμε ότι η προστασία των παιδιών συμβαίνει σε ένα περιβάλλον όπου μπορεί να διακυβεύονται τα δικαιώματα κι άλλων ατόμων. Η όποια παρακολούθηση θα πρέπει να πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όλων όσων εμπλέκονται στο διαδίκτυο».

Η γνώμη του EDPS περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

– Οι αρχές προστασίας δεδομένων να διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και η εν λόγω παράμετρος να ληφθεί υπ’ όψιν κατά την εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος.

– Το σύστημα αναφοράς, το οποίο θα ενημερώνει για την ύπαρξη παράνομου ή επικίνδυνου δικτυακού περιεχομένου, θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο του EDPS.

– Τα εργαλεία φιλτραρίσματος ή απαγόρευσης πρόσβασης στα δίκτυα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με επιφύλαξη έχοντας πάντα υπ’ όψιν το ενδεχόμενο να προκαλέσουν τα αντίθετα αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα να αποτρέψουν την πρόσβαση σε απολύτως νόμιμες πληροφορίες.

Σχόλια