Δεοντολογία δικηγόρων στις συστάσεις μέσω LinkedIn

0

 

Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του Δικηγορικού Συλλόγου Νέας Υόρκης (10/03/2015), οι Δικηγόροι που διαθέτουν λογαριασμό στο μέσο επαγγελματικής δικτύωσης LinkedIn θα πρέπει να ελέγχουν την εγκυρότητα των συστάσεων που αναρτούν στο προφίλ τους οι συνάδελφοι ή οι πελάτες τους, και να διαγράφουν τις τυχόν ανακριβείς συστάσεις. Για παράδειγμα, ένας δικηγόρος διαζυγίων θα πρέπει να αφαιρέσει μια σύσταση η οποία επιδοκιμάζει τη δεξιότητα του στο διεθνές δίκαιο συναλλαγών, εάν δεν διαθέτει πράγματι εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα δικαίου.
 
Επίσης, οι Δικηγόροι χρειάζεται να προσθέτουν την επισήμανση ότι πρόκειται για διαφήμιση δικηγορικών υπηρεσιών, εάν στο λογαριασμό τους περιέχονται υποκειμενικά σχόλια για τις δεξιότητες και τα αντικείμενα ενασχόλησης τους, καθώς και συστάσεις από πελάτες ή συναδέλφους. Η επισήμανση αυτή δεν είναι απαραίτητη όταν στο προφίλ τους αναφέρεται απλώς η προϋπηρεσία τους και οι σπουδές τους.
 
Η Επιτροπή Δεοντολογίας όρισε επίσης ότι όταν στο λογαριασμό περιέχονται α) συστάσεις, β) δηλώσεις σχετικά με την ποιότητα των παρασχόμενων δικηγορικών υπηρεσιών, γ) δηλώσεις που δημιουργούν προσδοκίες σχετικά με τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν, καθώς και δ)συγκρίσεις με τις υπηρεσίες που προσφέρουν άλλοι δικηγόροi, θα πρέπει να προστίθεται η εξής επισήμανση: «Προηγούμενες θετικές εκβάσεις υποθέσεων δεν εγγυώνται αντίστοιχα αποτέλεσμα».

Σχόλια