Η Apple διορθώνει 26 ατέλειες της Mac OS

0

Στην έκδοση των αναπροσαρμογών του λειτουργικού συστήματος της Mac OS Χ, η Apple Computer ανακάλυψε 26 ατέλειες ασφάλειας, μερικές από αυτές σοβαρές.

Ο όγκος των ατελειών της MAC OS Χ έχει επιπτώσεις στους πελάτες και στις εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος των υπολογιστών.

Οι επιτιθέμενοι θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αρκετές από τις ατέλειες, πιο συγκεκριμένα εκείνες σχετικά με την επεξεργασία εικόνας και τη συμπίεση αρχείων, αλλά και να μάθουν στοιχεία των χρηστών.

Αυτή η μέθοδος επίθεσης εμφανίζεται συχνά στους υπολογιστές που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft.

Η Apple έχει απελευθερώσει το Update Ασφαλείας 2006-004 για να αντιμετωπίσει τις ατέλειες και είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας της.

Σχόλια