Η Βουλή των Κοινοτήτων υπερψήφισε νομοθετικό μέτρο για την εξωσωματική χρήση DNA τριών ατόμων

0

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιθανό να γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα νομιμοποιήσει μια πρωτοποριακή μέθοδο εξωσωματικής γονιμοποίησης, κατά την οποία χρησιμοποιείται το DNA τριών ατόμων. Η μέθοδος βοηθάει στην πρόληψη γενετικών νοσημάτων αλλά παράλληλα δημιουργεί σημαντικά ηθικά διλήμματα.

Το νομοθετικό μέτρο ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από τη Βουλή των Κοινοτήτων, αλλά προτού γίνει νόμος του κράτους θα πρέπει να ψηφιστεί και από τη Βουλή των Λόρδων.

Οι  γενετικές νόσοι, που μπορεί να προξενήσουν σοβαρά προβλήματα υγείας όπως καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια, αναπνευστικά προβλήματα και τύφλωση, οφείλονται σε ελαττωματικά μιτοχόνδρια που κληροδοτούνται από τη μητέρα στο έμβρυο.Η επαναστατική γενετική τεχνική προβλέπει την χρησιμοποίηση μιτοχονδρίων που έχει δωρίσει τρίτη γυναίκα, επιτρέποντας έτσι στα ζευγάρια όπου εντοπίζεται πρόβλημα στο μιτοχονδριακό γενετικό υλικό της μητέρας, να κάνουν παιδιά που δεν θα κληρονομήσουν κάποια γενετική νόσο.

Η μέθοδος αυτή όμως προξενεί ηθικά διλήμματα, καθώς το νέο έμβρυο που θα δημιουργηθεί θα αποτελείται, εκτός από το γενετικό υλικό των δυο γονέων του, και από το υγιές μιτοχονδριακό γενετικό υλικό της δότριας, δίνοντας έτσι την εντύπωση πως πρόκειται για ένα «μωρό με τρεις γονείς».Στην ουσία όμως, το γενετικό υλικό στον πυρήνα των κυττάρων δεν θα μεταβάλλεται, οπότε η δωρεά μιτοχονδρίων δεν θα επηρεάζει τα χαρακτηριστικά που κληρονομεί το παιδί από τους γονείς του, απλώς θα του επιτρέπει να ζήσει υγιές, απαλλαγμένο από γενετικές νόσους.

Αν και η Αγγλικανική και η Καθολική εκκλησία έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεση τους, ο καθηγητής Doug Turnbull, που ηγείται της επιστημονικής ομάδας της πρωτοποριακής γενετικής τεχνικής, δήλωσε ότι και άλλες χώρες ενδιαφέρονται να την υιοθετήσουν, καθώς «θα παρέχει στις γυναίκες με προβληματικό γενετικό υλικό μεγαλύτερη αναπαραγωγική ελευθερία».

Σχόλια