Η Βρετανική κυβέρνηση κατά sites που προωθούν την τρομοκρατία

0

Στα πλαίσια ομιλίας του στο βρετανικό κοινοβούλιο, ο Βρετανός υπουργός εσωτερικών δήλωσε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η απόλυτη ελευθερία λόγου με μια πιο επιφυλακτική ματιά.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, σκοπεύει να καταρτίσει κατάλογο με μη αποδεκτές μορφές συμπεριφοράς, εντάσσοντας μέσα σ’ αυτόν τη διατήρηση ιστοχώρου και τη συγγραφή άρθρων με περιεχόμενο υποστηρικτικό των τρομοκρατικών πράξεων.

Αναμένεται, επίσης, να συγκεντρωθούν όλα τα ονόματα των προσώπων στη Βρετανία που έχουν σχέση με την τρομοκρατία, ώστε να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων στην οποία να έχουν πρόσβαση και οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μεταναστών με σκοπό τη διευκόλυνση των άμεσων απελάσεων.

Σχόλια