Η Canon δικαιώνεται σε υπόθεση “”ανακύκλωσης”” μελανιών εκτυπωτών

0

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιαπωνίας εξέδωσε μια σημαντική απόφαση υπέρ της εταιρίας Canon, που ανατρέπει το δεδικασμένο για την λεγόμενη “”ανακύκλωση”” των μελανιών των εκτυπωτών.

Η Canon είχε καταθέσει αγωγή κατά της ιαπωνικής εταιρίας Recycle Assist, ισχυριζόμενη ότι προσβάλλει τα πνευματικά της δικαιώματα, επειδή γεμίζει τα άδεια τόνερ των εκτυπωτών της Canon,και στην συνέχεια τα πωλεί στους καταναλωτές. Σύμφωνα με απόφαση που είχε εκδοθεί το Δεκέμβριο του 2004 από Δικαστήριο του Τόκυο, το γέμισμα των άδειων τόνερ εμπίπτει στην έννοια της “”επισκευής””, και κατά συνέπεια η πράξη αυτή δεν παραβιάζει τον τίτλο ευρεσιτεχνίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο όμως αποφάσισε ότι οι δραστηριότητες της Recycle Assist συμπεριλαμβάνουν την επεξεργασία και ανταλλαγή μερών, γεγονός που συνιστά παρέμβαση σε προϊόν που καλύπτεται από τίτλο ευρεσιτεχνίας και για τον λόγο αυτό η Canon νόμιμα διεκδικεί τα απορρέοντα από τον τίτλο ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα της.

Σχόλια