Η διεύθυνση IP δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο σε δίκη για παράνομο “κατέβασμα” αρχείων

0

Η υπόθεση έφτασε ενώπιον της δικαιοσύνης όταν μια ομάδα από κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατέθεσε ομαδικές αγωγές στρεφόμενη κατά εκατομμυρίων αμερικανών χρηστών, τους οποίους κατηγορούσε για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εξαιτίας της χρήσης παρανόμως αποκτηθέντος υλικού.

Το μόνο αποδεικτικό στοιχείο που παρείχε στο δικαστήριο ήταν οι διευθύνσεις IP των χρηστών, ενώ κατέθεσε αίτημα για άρση του απορρήτου προκειμένου να αποκαλυφθούν τα στοιχεία της ταυτότητας των τελευταίων. Ο δικαστής Michael Baylson έκρινε ότι η διεύθυνση IP δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκές αποδεικτικό στοιχείο και να θεμελιώσει κατηγορίες εις βάρος ενός προσώπου.

Πλέον, έχει ο καθένας τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω μη προστατευμένων, ασύρματων δικτύων (wi-fi) και με αυτό τον τρόπο μπορεί να προβαίνει σε παράνομες διαδικτυακές ενέργειες, χωρίς να μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του δεδομένου ότι μέσω της IP διεύθυνσης ταυτοποιείται η σύνδεση και όχι ο χρήστης αυτής. Βέβαια και όπως ρητά επισημάνθηκε, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αγνοηθούν οι καταγγελίες των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και πρότεινε την εκ νέου διεξαγωγή δίκης.

Να σημειωθεί ότι θα είναι η πρώτη φορά που στα πλαίσια δίκης θα χρησιμοποιηθεί υλικό από BitTorrent και αναμένεται να δημιουργηθεί δικαστικό προηγούμενο που θα δεσμεύει τις μελλοντικές υποθέσεις οι οποίες θα απασχολήσουν την αμερικανική δικαιοσύνη με ανάλογο περιεχόμενο.