Η Ε.Ε. αξιολογεί και αναθεωρεί την οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήμα

0

Σε φάση αξιολόγησης της οδηγίας για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος (2000/46/ΕΚ), με απώτερο σκοπό την αναθεώρηση, βρίσκεται αυτή τη χρονική περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι νέες εξελίξεις στον τομέα του διαδικτύου και των πληρωμών μέσω internet και κινητών τηλεφώνων (m-payments) έχουν θέσει νέα δεδομένα στο χώρο του e-money, καθιστώντας απαραίτητη την έναρξη διαδικασίας αναθεώρησης της σχετικής οδηγίας. Η οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήμα είχε εκδοθεί το 2000 κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τεχνολογικής έκρηξης όσον αφορά το διαδικτυακό εμπόριο.

Προβλέπει μάλιστα και η ίδια στο κείμενο της (άρθρο 11) την υποβολή πρότασης αναθεώρησης από την Επιτροπή, εφόσον η τελευταία το κρίνει απαραίτητο.

Σχόλια