Η ΕΕ διεξάγει έρευνα για την επιβολή περιορισμών στις εταιρίες τυχερών παιχνιδιών του Διαδικτύου

0

Η Κομισιόν αποφάσισε να διεξάγει έρευνα για την περίπτωση των κρατών-μελών που σχεδιάζουν να λάβουν προστατευτικά μέτρα, με τα οποία ουσιαστικά απαγορεύουν την λειτουργία αλλοδαπών ιστοσελίδων αθλητικών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών.

Συγκεκριμένα η Γαλλία, η Ιταλία και η Αυστρία βρίσκονται ήδη στο στόχαστρο της Κομισιόν, ενώ έρευνα ξεκίνησε και για τις περιπτώσεις της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Ουγγαρίας, της Δανίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας, η Κομισιόν ζήτησε από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να εξηγήσουν την πολιτική τους για τα τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο.

Το κάθε κράτος μέλος έχει στη διάθεση του δύο μήνες να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο της Κομισιόν σχετικά με τον τρόπο που εφαρμόζει την πολιτική του στα πλαίσια της νομοθεσίας της ευρωπαϊκής ένωσης που προβλέπει την δημιουργία ελεύθερης αγοράς αγαθών και υπηρεσιών.

Η Κομισιόν αποφάσισε να διεξάγει την σχετική έρευνα κατόπιν καταγγελιών των εταιριών τυχερών παιχνιδιών του Διαδικτύου.

Σχόλια