Η ΕΕ ενέκρινε τη συγχώνευση Oracle και Siebel Systems

0

Η Επιτροπή της ΕΕ αποφάσισε να εγκρίνει την συγχώνευση των εταιριών λογισμικού Oracle και Siebel Systems ύψους 5,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τη σχετική δήλωση της Επιτροπής η συγχώνευση δεν παρακωλύει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, ενώ ο μόνος τομέας στον οποίο παρουσιάζεται κίνδυνος αλληλεπικάλυψης και κατά συνέπεια παραβίασης της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού, είναι η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων στην κατακερματισμένη αγορά του λογισμικού.

Η Oracle αναμένει πλέον την έγκριση από την Επιτροπή Ασφάλειας και Συναλλαγών, προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία συγχώνευσης.

Σχόλια