Η ΕΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις κυβερνοεπιθέσεις

0

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (European Network and Information Security Agency – ENISA), με σχετική ανακοίνωσή του, επισημαίνει τα προβλήματα, τα οποία έχουν ανακύψει από τις πρόσφατες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

«Οι τελευταίες στοχευμένες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο εναντίον κυβερνητικών οργανώσεων και σημαντικών εταιρειών καταδεικνύουν την ανάγκη μεγαλύτερης ενημέρωσης και τεχνογνωσίας σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση [Link] του ENISA, η οποία έχει τίτλο «Επιθέσεις στον κυβερνοχώρο – ένα νέο πεδίο για τα παλιά όπλα».

Οι κυβερνητικές οργανώσεις και οι επιχειρήσεις των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να αναλάβουν άμεσα δράση για να αντιμετωπίσουν τα σχετικά φαινόμενα.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη, η έλλειψη συνόρων στον κυβερνοχώρο, τα ανεπιτυχή – μέχρι σήμερα – μέτρα ασφαλείας καθώς και τα ζητήματα ασφαλείας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο Καθηγητής Udo Helmbrecht, εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, σε σχετικό σχόλιό του, τόνισε ότι «πασίγνωστες μέθοδοι επίθεσης στον κυβερνοχώρο, όπως το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» τύπου spear, είναι ακόμα πολύ αποτελεσματικές. Ωστόσο, πολλά μπορούν να γίνουν για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιθέσεις: να επιταθεί η προσοχή των χρηστών στις παγίδες και να διασφαλιστεί η εφαρμογή βελτιωμένων μέτρων ασφαλείας”.

Σχόλια