Η Επιτροπή επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαγορευμένων αεροπορικών εταιρειών

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την επικαιροποίηση της αποκαλούμενης μαύρης λίστας των αεροπορικών εταιρειών στις οποίες απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους ασφάλειας πτήσεων.

Η Επιτροπή επέβαλε απαγόρευση σε έξι αεροπορικές εταιρείες του Καζακστάν, μία της Ταϊλάνδης, μία ακόμη της Ουκρανίας και σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες του Μπενίν.

“”Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επιζητεί τον διάλογο με καθένα από όσους εμπλέκονται στις αερομεταφορές, ώστε να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση όλων των αεροσκαφών και όλων των αεροπορικών εταιρειών με τα διεθνώς απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας πτήσεων. Οι επιβάτες δικαιούνται να αισθάνονται ασφαλείς και να είναι ασφαλείς οσάκις απογειώνεται το αεροπλάνο τους””, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος σε θέματα μεταφορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ομόφωνη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας των αερομεταφορών, επικαιροποίησε τον κατάλογο και αποφάσισε να τον επεκτείνει, επιβάλλοντας απαγόρευση εκτέλεσης πτήσεων στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο για λόγους ασφάλειας πτήσεων στις εξής αεροπορικές εταιρείες: Air Company Kokshetau, ATMA Airlines, Berkut Air, East Wing, Sayat Air και Starline KZ (Καζακστάν), One Two Go Airlines (Ταϊλάνδη), Motor Sich Airlines (Ουκρανία),
όλες τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί στη Δημοκρατία του Μπενίν λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων που είχε ο έλεγχος της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ).

Η Επιτροπή έλαβε υπό σημείωση την πρόοδο που πραγματοποίησε η Αγκόλα στη λήψη μέτρων με σκοπό να βελτιώσει την κατάσταση που επικρατεί ως προς την ασφάλεια πτήσεων. Συγκεκριμένα, έλαβε γνώση της έκθεσης προόδου που συνέταξαν οι αρχές πολιτικής αεροπορίας της Αγκόλας σχετικά με την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων μετά την επίσκεψη ομάδας Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων τον Φεβρουάριο του 2008 και τη δημοσίευση της έκθεσης της ΔΟΠΑ μετά από έλεγχο της ασφάλειας πτήσεων τον Οκτώβριο του 2008.

Σύμφωνα με την έκθεση της ομάδας Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων μετά από επίσκεψή της στην Ινδονησία τον Φεβρουάριο του 2009, έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση. Η Επιτροπή θα συνεχίσει εντατικά τις διαβουλεύσεις με τις αρχές πολιτικής αεροπορίας προκειμένου να επαναξιολογηθεί η κατάσταση της ασφάλειας πτήσεων στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής ασφάλειας των αερομεταφορών.

Σχόλια