Η εταιρία Διαδικτύου BellSouth προσπαθεί να αποτρέψει την διενέργεια έρευνας από την Επιτροπή Επικοινωνιών

0

Υπό την πίεση της Αμερικάνικης Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, η εταιρία Διαδικτύου, BellSouth θα σταματήσει να εισπράττει το ποσό των 2,97 δολαρίων το μήνα από τους πελάτες της υπηρεσίας DSL του Διαδικτύου.

Η εταιρία προχώρησε στην σχετική ανακοίνωση όταν πληροφορήθηκε ότι η Επιτροπή Επικοινωνιών ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει αν η BellSouth και η εταιρία τηλεπικοινωνιών Verizon Communications παραβίασαν τη νομοθεσία για την σωστή χρέωση των καταναλωτών.

Και οι δύο εταιρίες κατηγορήθηκαν ότι συνεχίζουν να εισπράττουν ρυθμιστικά τέλη από τους καταναλωτές για την υπηρεσία της γρήγορης γραμμής του Διαδικτύου DSL, παρόλο που η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι μεταφορείς θα πρέπει να σταματήσουν να εισπράττουν τα εν λόγω τέλη από τις 14 Αυγούστου του 2006.

Σχόλια