Η εταιρία e360 Insight κατηγορούμενη για την αποστολή spam μηνυμάτων

0

Η αμερικάνικη εταιρία e360 Insight κατηγορείται για την αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αγωγή που κατατέθηκε στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Η e360 Insight βρέθηκε από την θέση του ενάγοντα στην θέση του εναγόμενου, αφού κατά το παρελθόν είχε καταθέσει αγωγή σε βάρος της εταιρίας Spamhaus, επειδή την συμπεριέλαβε στην «μαύρη» λίστα των αποστολέων spam e-mail.

Η αγωγή σε βάρος της e360 Insight και του ιδιοκτήτη της David Linhardt, κατατέθηκε από τον William Silverstein, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έλαβε ογδόντα επτά μη εξουσιοδοτημένα μηνύματα με αποστολέα την e360 Insight, στα πλαίσια του προγράμματος διαφήμισης ιστοσελίδων που προωθεί η προαναφερόμενη εταιρία.