Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την Google να αλλάξει την πολιτική απορρήτου

0

Σύμφωνα με την επιστολή, της οποίας προηγήθηκε σχετική έρευνα της γαλλικής ρυθμιστής αρχής για λογαριασμό της ΕΕ, οι νέες ρυθμίσεις απορρήτου της Google, που εγκαινιάστηκαν τον περασμένο Μάρτιο, ενέχουν κινδύνους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών.

Βάσει της νέας πρακτικής της εταιρείας, συλλέγονται στοιχεία χρηστών, με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία τους για την εξυπηρέτηση διαφημιστικών σκοπών, χωρίς μάλιστα να τους δίδεται το δικαίωμα εναντίωσης. Με την συγκέντρωση των συγκεκριμένων στοιχείων, η Google επιτυγχάνει τη στοχευμένη διαφήμιση, η οποία είναι σαφώς πιο αποτελεσματική.

Τα 24 κράτη που συνυπέγραψαν την επιστολή προβαίνουν σε συστάσεις προς την Google, προκειμένου η πολιτική απορρήτου της να καταστεί σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έμφαση δίδεται στην πληροφόρηση των χρηστών σχετικά με τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους δεδομένα, ιδίως όσα αφορούν στοιχεία πιστωτικών καρτών και τοποθεσίας.

Έως τώρα, δεν υπάρχει επίσημη απάντηση από την πλευρά της Google, ωστόσο σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις εκπροσώπων της, η νέα πρακτική συλλογής δεδομένων εξυπηρετεί στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες, καθώς τα αποτελέσματα αναζήτησης χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ακρίβεια.