Η ΕΕ ζητά τη συνδρομή των τεχνολογικών εταιρειών για την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, εξετάζει σχέδιο βάσει του οποίου, εταιρείες, οι οποίες διατηρούν βάσεις δεδομένων, όπως η Microsoft, η Apple, η Google και η I.B.M. θα πρέπει να υποβάλουν επίσημη αναφορά στις ευρωπαϊκές αρχές σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής αρχείων, τα οποία περιέχουν προσωπικά στοιχεία χρηστών.

Η πρόταση κατατέθηκε σε προσχέδιο από την Επίτροπο για θέματα ψηφιακής τεχνολογίας, Neelie Kroes και σκοπό έχει τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα αντικαταστήσει τις σχετικές διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών. Οι εταιρείες της τεχνολογικής βιομηχανίας, από την πλευρά τους, στηρίζουν την πρόταση για μια πιο συστηματική και στενή προσέγγιση του ζητήματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών στο διαδίκτυο αλλά τονίζουν ότι χρειάζονται επιπλέον κατευθύνσεις και οδηγίες προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το εν λόγω σχέδιο.

Συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς επισημαίνουν την ανάγκη ενίσχυσης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και εναρμόνισης των αντικρουόμενων διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών. Να σημειωθεί ότι η N. Kroes αναλαμβάνοντας το 2010 τη θέση της Επιτρόπου για θέματα ψηφιακής τεχνολογίας, έθεσε το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ως βασική της προτεραιότητα. Όπως σημείωσε μάλιστα η ίδια, «Η ασφάλεια του διαδικτύου είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας, η διαχείριση του οποίου δεν μπορεί να αφεθεί στην ελεύθερη βούληση των υπευθύνων των τεχνολογικών εταιρειών». Τέλος, σημειώνεται ότι το σχετικό σχέδιο, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Ιανουαρίου, θα αποκτήσει ισχύ νόμου αφού πρώτα επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια