Η G8 κατέληξε σε σχέδιο κατά της πειρατείας στο Διαδίκτυο

0

Οι αρχηγοί των πλουσιότερων κρατών του κόσμου, συμφώνησαν στην εφαρμογή σχεδίου για την καταπολέμηση της πειρατείας στο Διαδίκτυο κατά την σύνοδο κορυφής της 18ης Ιουλίου στην Πετρούπολη.

Το σχέδιο συνοψίζεται στα εξής έξι σημεία: δημιουργία ιστοσελίδας στις οχτώ ισχυρές χώρες σχετικά με τα δικαιώματα στο Διαδίκτυο, προετοιμασία έκθεσης για τις συνέπειες της πειρατείας, εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων τεχνικής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, δημιουργία προϋποθέσεων για περισσότερη συνεργασία των τελωνειακών αρχών, προετοιμασία προτάσεων για την βελτίωση της συνεργασίας στην καταπολέμηση των βαρέων και οργανωμένων εγκλημάτων του Διαδικτύου, και τέλος διερεύνηση των δυνατοτήτων για την ενίσχυση του παγκόσμιου νομικού πλαισίου.

Τα προαναφερόμενα μέτρα συμπεριλήφθηκαν στην δήλωση που ακολούθησε μετά την λήξη της συνόδου κορυφής.

Σχόλια