Η Γαλλία χαλαρώνει τη νομοθετική ρύθμιση σε προσχέδιο νόμου που απειλεί το μέλλον του iPod.

0

Το γαλλικό Κοινοβούλιο αποφάσισε να χαλαρώσει την ρύθμιση στο προσχέδιο νόμου που απειλεί το μέλλον της φορητής συσκευής αναπαραγωγής της μουσικής iPod της Apple Computer στην Γαλλία.

Το γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Απρίλιο σχέδιο νόμου που υποχρεώνει εταιρείες όπως η Apple Computer να καταστήσουν τα μουσικά καταστήματα του Διαδικτύου και τις συσκευές αναπαραγωγής της μουσικής συμβατά με τα προϊόντα των ανταγωνιστών τους.

Συγκεκριμένα το επίμαχο προσχέδιο περιείχε ρύθμιση που υποχρεώνει τις εταιρίες να μοιράζονται την τεχνολογία για την προστασία από την πειρατεία με τους ανταγωνιστές τους, χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα.

Το νέο προσχέδιο που αποτελεί ουσιαστικά κείμενο συμβιβασμού, περιέχει μια διάταξη που επιτρέπει στην
Apple και στις υπόλοιπες εταιρίες να αποφύγουν την συμμόρφωση τους με την ρύθμιση αυτή, καταρτίζοντας νέες συμφωνίες με τις δισκογραφικές εταιρίες και τους καλλιτέχνες.

Προβλέπεται επίσης τη σύσταση αρχής που θα επιλύει τις διαφωνίες που θα προκύπτουν ανάμεσα στις εταιρίες, υποχρεώνοντας τις εταιρίες να παραχωρούν άδειες χρήσης των αποκλειστικών format των αρχείων τους στους ανταγωνιστές τους, αλλά μόνο για τα format εκείνα που επιβάλλουν επιπρόσθετους ή ανεξάρτητους περιορισμούς από εκείνους που έχουν αποφασίσει ρητά οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων.