Η Google περιορίζει τα αιτήματα διαγραφής από τα αποτελέσματα αναζήτησης

0

Η Google συνεχίζει να περιορίζει τα αιτήματα για το δικαίωμα στη λήθη από τις ευρωπαϊκές εκδόσεις της μηχανής αναζήτησης της, παρά την αυξανόμενη πίεση να εφαρμόσει τις εν λόγω αιτήσεις και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον περασμένο Μάιο, που διέτασσε την εταιρεία να διαγράφει από τα αποτελέσματα αναζήτησης ιστοσελίδες, που περιέχουν πληροφορίες οι οποίες δεν είναι σχετικές ή παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή του ατόμου, η Google εφαρμόζει αυτή τη διαδικασία μόνο για τις ευρωπαϊκές εκδόσεις της ιστοσελίδας της. Ειδικότερα, αν ένας πολίτης στη Γαλλία ζητά την αφαίρεση ενός συνδέσμου από την Google.fr, ο σύνδεσμος παραμένει ενεργός στην παγκόσμια μηχανή αναζήτησης, το Google.com.

Ωστόσο, η ομάδα εργασίας του Άρθρου 29, αποτελούμενη από εκπροσώπους των 28 εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ, εκπόνησε έκθεση το Νοέμβριο, με την οποία συμβουλεύει την Google να υιοθετήσει μια πιο σφαιρική προσέγγιση στο θέμα της διαγραφής συνδέσμων.

Επιπλέον, στο τέλος αυτού του μήνα, μια συμβουλευτική επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει άλλη έκθεση για την πολιτική διαγραφής που ακολουθεί η εταιρεία. Εκπρόσωπος της Google δήλωσε ότι η διαγραφή ορισμένων συνδέσμων από τα αποτελέσματα αναζήτησης λόγω της αναγνώρισης του δικαιώματος στη λήθη είναι μια αμιγώς ευρωπαϊκή μέριμνα, η οποία δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα.
 

Σχόλια