Η Google προωθεί την απαλοιφή των διαφημίσεων στο Διαδίκτυο

0

Η πρωτοβουλία που φέρει το όνομα Contributor, απαιτεί από τους χρήστες του Διαδικτύου να στηρίζουν οι ίδιοι τις ιστοσελίδες που επιθυμούν, με μορφή δωρεών, ώστε να μπορούν να παραμείνουν λειτουργικές.

Πιο συγκεκριμένα, οι συνδρομητές του Contributor θα συνεισφέρουν ένα μικρό ποσό μηνιαίως, ώστε να μην ανακύπτει η ανάγκη χρηματοδότησης των ιστοσελίδων από διαφημιστικές εταιρείες. Σε πρώτο στάδιο, η Google εφάρμοσε πιλοτικά αυτήν τη λειτουργία σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, όπου οι χρήστες μπορούσαν να πραγματοποιήσουν δωρεές και να μην βλέπουν διαφημίσεις. Στο πρώιμο αυτό στάδιο ελέγχου της αποτελεσματικότητας του πειράματος, λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο διαφημίσεις της Google -τα Google Ads- και όχι τις υπόλοιπες διαφημίσεις που φιλοξενούνται στο Διαδίκτυο. Το ποσό που θα καλείται να πληρώνει εθελοντικά κάθε χρήστης είναι από 1 έως 3 δολάρια τον μήνα. Μέχρι τώρα, το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τις ιστοσελίδες Science Daily και Urban Dictionary, πειραματικά, ενώ δοκιμές γίνονται και σε ιστοσελίδες όπως η WikiHow, το τεχνολογικό πόρταλ Mashable
αλλά και το Imgur.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ένα μέρος από τα έσοδα των χρημάτων καταλήγει στην ίδια τη Google, ώστε να καλυφθούν τα διαφυγόντα κέρδη από τη μείωση των Google Ads και ένα ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο καταλήγει στις ιστοσελίδες που εφαρμόζουν την υπηρεσία Contributor.
 

Σχόλια