Η Google στο επίκεντρο ερευνών για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού

0

Οι υπεύθυνοι της Google έχουν επιδοθεί σ’ έναν αγώνα να «πείσουν» την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (U.S. Federal Trade Commission – FTC) ότι δεν έχει παραβιάσει τη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού ενώ τονίζουν ότι κάθε συμφωνία σχετικά με τις εμπορικές πρακτικές που θα υποχρεωθεί να ακολουθεί στο μέλλον, δε θα πρέπει να δεσμεύει υπέρμετρα την αμερικανική εταιρεία.

Ο Adam Kovacevich, εκπρόσωπος της αμερικανικής εταιρείας, δήλωσε ότι οι δύο φορείς βρίσκονται σε στενή συνεργασία ενώ παράλληλα, τόνισε ότι η Google είναι πρόθυμη να παράσχει διευκρινίσεις για κάθε ζήτημα, το οποίο θα τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Να σημειωθεί ότι η Google αντιμετωπίζει οξεία κριτική κυρίως λόγω της προώθησης των δικών της προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της μηχανής αναζήτησης. Επίσης, ζήτημα έχει ανακύψει σχετικά με τη δυνατότητα της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου να κάνει χρήση της εξουσίας που διαθέτει προκειμένου να επιβάλει ασφαλιστικά μέτρα στην Google, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι, εις βάρος των ανταγωνιστριών της εταιρειών, παραβιάζει τις συμφωνίες για τις ευρεσιτεχνίες, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως καθοριστικές για τη λειτουργία των τεχνολογικών συσκευών (Standard Essential Patents – SEP).

Επίσης, οι SEP έχει συμφωνηθεί να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο δίκαιο, έλλογο και χωρίς διακρίσεις από όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τεχνολογικό χώρο. Τέλος, να τονιστεί ότι το ζήτημα της Google έχει απασχολήσει και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ο Joaquin Almunia, αρμόδιος επίτροπος για θέματα ανταγωνισμού, δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να συναντήσει τον επικεφαλής της FTC, Jon Leibowitz χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνάντησης.

Σχόλια