Η ICANN απέρριψε την πρόταση για την κατοχύρωση του ονόματος χώρου ‘.xxx’

0

Η ICANN, αρμόδια αρχή για την κατοχύρωση ονομάτων χώρου του Διαδικτύου απέρριψε πρόταση για την κατοχύρωση του ονόματος χώρου “”.xxx”” σε ιστοσελίδες ψυχαγωγίας ενηλίκων.

Η σχετική πρόταση κατατέθηκε από την εταιρία ICM Registry πριν από επτά χρόνια, ενώ για τρίτη φορά η Επιτροπή της ICANN απορρίπτει το αίτημα της.

Υπέρ της κατοχύρωσης του επίμαχου ονόματος χώρου ψήφισαν πέντε μέλη της Επιτροπής και κατά, εννέα μέλη.

Το ζήτημα της κατοχύρωσης του .xxx προκάλεσε τις αντιδράσεις πολλών θρησκευτικών και ψυχαγωγικών οργανώσεων, καθώς και της Καναδικής Κυβέρνησης.

Σχόλια