Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην πράξη

0

Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μανούσος Βολουδάκης σε ομιλία του στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου «Greek ICT Forum» παρουσίασε τα βασικά βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο Υφυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική της ηλεκτρονικής εσωτερικής διακίνησης εγγράφων, στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία έχει ήδη υλοποιηθεί ενώ σημείωσε ότι στόχος είναι η σταδιακή εφαρμογή της πολιτικής αυτής σε όλα τα Υπουργεία και εν γένει στη Δημόσια Διοίκηση, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013.

Τέλος, επισήμανε την ανάγκη χρήσης της ψηφιακής υπογραφής από τους δικηγόρους και τους εκπροσώπους των υπολοίπων επιστημονικών κλάδων, οι οποίοι αποτελούν συστηματικούς χρήστες υπηρεσιών του δημοσίου ζητώντας παράλληλα τη στενότερη συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.