Η Ινδονησία ζητεί από τους παρόχους να “μπλοκάρουν” την πορνογραφία

0

Τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής νόμου κατά της πορνογραφίας εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές της Ινδονησίας, προκειμένου να εισαγάγει περιορισμούς στην πρόσβαση σε ιστοσελίδες σχετικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου επικοινωνιών, εντός των προσεχών μηνών, θα ζητηθεί από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου που δραστηριοποιούνται στη χώρα, να λάβουν κάθε απαραίτητο και πρόσφορο μέτρο για να ανταποκριθούν σε κάθε καταγγελία για ανάρτηση πορνογραφικού υλικού στο internet. Εκείνο που παραμένει ασαφές είναι το αν θα προβλεφθούν κυρώσεις σε βάρος των 180 παρόχων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους.;

Σχόλια