Η INTEL έχασε την έφεσή της περί εμπορικού σήματος

0

Η εταιρία ΙΝΤΕL απέτυχε στην προσπάθειά της να ακυρώσει το καταχωρημένο εμπορικό σήμα INTELMARK, που ανήκει στην παγκόσμια εμπορική εταιρία CPM.

Η CPM, καταχώρησε το σήμα το 1997 για υπηρεσίες αγοράς και τηλεαγοράς.

Το 2003, η ΙNTEL κατέθεσε αίτηση για ακυρότητα του σήματος, η απαίτησή της ωστόσο απορρίφθηκε οπότε και υπέβαλε έφεση.

Η INTEL υποστήριξε ότι η χρήση του εμπορικού σήματος πλήττει τη φήμη της, ενώ η CPM υποστήριξε ότι δεν προσβάλλεται η ιδιαιτερότητα ή η φήμη της INTEL.

Το δικαστήριο απέρριψε την έφεση υποστηρίζοντας ότι η αναφορά της λέξης «MARK» στο εμπορικό σήμα «INTELMARK» της CPM, δημιουργεί διαφοροποιό στοιχείο έναντι της INTEL.

Σχόλια