Η Κομισιόν απειλεί την Γερμανία με παραπομπή στο ΔΕΚ σε περίπτωση που δεν τροποποιήσει τον εθνικό νόμο για τις τηλεπικοινωνίες

0

Η Κομισιόν απέστειλε στην γερμανική Κυβέρνηση ύστατη προειδοποίηση για το νόμο που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, ο οποίος εγκρίθηκε την περασμένη χρονιά και με τον οποίο παραβιάζονται κανόνες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η Κομισιόν δίνει στην Γερμανία προθεσμία ενός μήνα να επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές στην εθνική της νομοθεσία για τις τηλεπικοινωνίες.

Ο νέος νόμος επιτρέπει στην πρώην κρατική εταιρία τηλεπικοινωνιών, Deutsche Telekom AG, να λειτουργήσει για ένα χρονικό διάστημα έχοντας ασυλία από τους κανόνες του ανταγωνισμού, όσον αφορά τα δίκτυα VDSL (ψηφιακές γραμμές συνδρομητών του Διαδικτύου πολύ υψηλής ταχύτητας), τα οποία έχει εγκαταστήσει στην χώρα τα τελευταία χρόνια.

Εάν η Γερμανία δεν συμμορφωθεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες που εξασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό ανάμεσα στις εταιρίες τηλεπικοινωνιών, τότε η Κομισιόν δήλωσε ότι θα οδηγήσει την Γερμανία στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σχόλια