Η Κομισιόν παραπέμπει Πολωνία και Βέλγιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

0

Στο πλαίσιο ενός νέου γύρου διαδικασιών επί παραβάσει όσον αφορά νομοθετικές ρυθμίσεις για τις τηλεπικοινωνίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει δύο υποθέσεις στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κινώντας δύο νέες διαδικασίες επί παραβάσει.

Απεστάλησαν επίσης τρεις αιτιολογημένες γνώμες και η δεύτερη φάση μιας διαδικασίας επί παραβάσει, ενώ έληξε η διερεύνηση οκτώ υποθέσεων επί παραβάσει.

Το σημαντικότερο θέμα του συγκεκριμένου γύρου των διαδικασιών επί παραβάσει που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες είναι η ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για τις τηλεπικοινωνίες.
Ως αποτέλεσμα αποφάσεων που ενέκρινε χθες η Κομισιόν, η Πολωνία παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς με τις νομοθετικές αλλαγές που θεσπίστηκαν τον Αύγουστο του 2006 συνεχίζει να μην εξασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία της πολωνικής ρυθμιστικής αρχής, όπως απαιτείται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Επιτροπή απέστειλε επίσης επίσημη προειδοποιητική επιστολή (η πρώτη φάση της διαδικασίας επί παραβάσει) στο Λουξεμβούργο, λόγω έλλειψης ανεξαρτησίας της ρυθμιστικής αρχής του.

Το Βέλγιο παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της καθολικής υπηρεσίας.

Εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που αφορούν τον χρηματοοικονομικό μηχανισμό για τα κοινωνικά τιμολόγια και ειδικότερα τον υπολογισμό του καθαρού κόστους και την αθέμιτη επιβάρυνση φορέων εκμετάλλευσης.

Σχόλια