Η Marvel ασκεί αγωγή για online ηλεκτρονικό παιχνίδι

0

Η εταιρία Marvel κατέθεσε αγωγή κατά των εταιριών NCSoft και Cryptic Studios υποστηρίζοντας ότι μέσω του ηλεκτρονικού παιχνιδιού «Πόλη των Ηρώων» (City of Heroes) που προωθούν στο διαδίκτυο, παραβιάζουν τα πνευματικά της δικαιώματα πάνω σε δικούς της χαρακτήρες παιχνιδιών, όπως τον Hulk και τους X-Men. Συγκεκριμένα, στο City of Heroes ο παίκτης μπορεί να σχεδιάσει μόνος του τους πρωταγωνιστές που όμως, όπως υποστηρίζει η Marvel στην αγωγής της, είναι πιστά αντίγραφα των χαρακτήρων των δικών της παιχνιδιών, ενώ μπορεί ακόμα να τους ονομάσει με τα ίδια ονόματα των ηρώων της ενάγουσας.

Η Marvel επιδιώκει αποζημίωση, το ποσό της οποίας δεν έχει γνωστοποιηθεί. Παράλληλα, ζητά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, ώστε οι δύο εναγόμενες εταιρίες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τους χαρακτήρες των παιχνιδιών της. Με την αγωγή αυτή τίθεται το ζήτημα του κατά πόσο ευθύνεται μία εταιρία για τη συμπεριφορά των χρηστών του διαδικτύου που χρησιμοποιούν τους διακομιστές της. Εκπρόσωπος της ενάγουσας δήλωσε ότι το δικαστήριο θα κληθεί να εξετάσει αν αποτελεί παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή όχι η δημιουργία ενός χαρακτήρα στον εικονικό κόσμο του Internet.

Σχόλια