Η Microsoft θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα αντιμέτωπη με άλλη μια αγωγή που αφορά την τεχνολογία του SQL Server

0

H Microsoft θα βρεθεί κατά πάσα πιθανότητα αντιμέτωπη με άλλη μια αγωγή για την τεχνολογία που χρησιμοποιεί στην βάση δεδομένων SQL Server.

Σύμφωνα με δήλωση της εταιρίας Timeline που είναι κάτοχος των σχετικών τίτλων ευρεσιτεχνίας, η συμφωνία ορισμένου χρόνου που είχε η εταιρία με την Microsoft διακόπηκε, όταν η εταιρία λογισμικού παραβίασε τους όρους της συμφωνίας το 1999.

Η Timeline κατηγορεί την Microsoft ότι προσέβαλε τους τίτλους ευρεσιτεχνίας της που αφορούν την αναλυτική επεξεργασία στο Διαδίκτυο.

Τον Ιούνιο του 2005 η Timeline κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρίας ProClarity για την προσβολή τίτλων ευρεσιτεχνίας, ενώ πρόσφατα κατάθεσε αίτημα στο Δικαστήριο ζητώντας να στραφεί η αγωγή αυτή και κατά της Microsoft.

Οι εταιρίες Microsoft και Timeline έχουν προσφύγει επανειλημμένως στα Δικαστήρια, καθώς αντικείμενο των προστριβών τους υπήρξε το κατά πόσο έχει τη δυνατότητα η Microsoft να χορηγεί άδειες για την χρήση της επίμαχης τεχνολογίας της Timeline σε εταιρίες που προσθέτουν άλλα προγράμματα στο λογισμικό της βάσης δεδομένων, όπως η ProClarity, βάση της συμφωνίας της με την Timeline.

Σχόλια