Η Microsoft καταθέτει νέες αγωγές για τα ονόματα χώρου (domain names)

0

Η Microsoft προχώρησε εκ νέου στην κατάθεση αγωγών κατά κατόχων ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο, υποστηρίζοντας ότι αποκομίζουν παράνομα οφέλη μέσω χιλιάδων ιστοσελίδων, όπως είναι η WindowsLiveTutorial.com και η HaloChamp.com που συμπεριλαμβάνουν εμπορικές ονομασίες που η Microsoft έχει κατοχυρώσει.

Συγκεκριμένα η εταιρία λογισμικού κατέθεσε τρεις αγωγές, εκ των οποίων οι δύο στρέφονται κατά φυσικών προσώπων, κατοίκων της Πολιτείας της Γιούτα και της Καλιφόρνια που διαχειρίζονται περισσότερες από 400 ιστοσελίδες.

Η τρίτη αγωγή στρέφεται κατά αγνώστων που έχουν φροντίσει να διατηρήσουν την ανωνυμία τους κάνοντας χρήση της υπηρεσίας προστασίας της ιδιωτικής ζωής και οι οποίοι σχετίζονται με 217 διαφορετικά ονόματα χώρου.

Οι αγωγές στηρίζονται σε νόμο του 1999 για την προστασία των καταναλωτών, κατά τον οποίο πρόσωπα που καταχωρούν, κυκλοφορούν ή χρησιμοποιούν ως όνομα χώρου, όνομα που είναι ίδιο, ή που προσομοιάζει με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσει σύγχυση ή πλάνη, με προστατευμένη εμπορική επωνυμία ή ονομασία, είναι υπόχρεοι καταβολής αποζημιώσεως μέχρι του ποσού των 100,000 δολαρίων.

Σχόλια